Kronerulling skal redde friområde

Innbyggeren ved Toppesanden i Mjølkeråen går kraftig imot planene om å bygge høyblokker i det som i dag er friområde. Nå vil velforeningen starte kronerulling for å bevare idyllen.