- Folk velger tilgjengelighet

Folk holder seg helst til de sentre og butikker de er vant med, men hvis de føler at kø skaper utilgjengelighet kan det få konsekvenser, sier amanuensis Michael B. Hageberg ved Norges Handelshøyskole.