Lærer ikke å lese med pc

Skriv på pc - lær å lese. Over 2000 barn i Bergen har fulgt denne metoden. Nå viser ny forskning at pc-bruk ikke hjelper på lesekunnskapen.