Storaksjonær skeptisk til fusjon

Eierkommunene og de private aksjonærene bør i fellesskap innhente tilbud på Gaia-aksjene, mener storaksjonær Bjørn Smeby.