Søker nyfødte inn på private skoler

Foreldre i Bergen søker ungene sine inn på private skoler når de er nyfødt. Ved St. Paul skole har de allerede fått flere søkere til skoleåret 2012/2013.