Fra versting til foregangsby for elbiler

For tre måneder siden stemplet Norsk elbilforening Bergen som versting med å tilrettelegge for slike kjøretøy. Nå har pipen fått en annen lyd.