Kommunen må erstatte revne hus

Det er Bergen kommune som må betale erstatning for uskadde hus som måtte bli besluttet revet på Hatlestad terrasse.