Vil ha egne sykkelfelt i sentrum

Byrådet anbefaler at tiltak i sentrum prioriteres høyest av sykkeltiltakene som foreslås i Plan for sykkeltiltak 2002-2011.