Ønsker å møte sønnene

Den drapssiktede er svært misfornøyd med at han ikke har fått besøk av sine to sønner i fengselet.