I verdas største olivingruve

Kilometervis snor vegen seg i spiral nedover. Snart er vi 100 meter under overflata. I verdas største gruve for utvinning av olivin.