Skipperar sikta i Ervik-saka

Politiet utvidar talet på sikta i Ervik-saka. Minst seks skipperar er sikta i saka, i tillegg til sju personar frå leiinga i Ervik Havfiske i Selje og to selskap i Finnmark.