Åpner for hytteflytting på Fløyen

Byråd Nils Arild Johnsen (Sp) utelukker ikke at Fløyen-hytter må flyttes av hensyn til byens drikkevannskvalitet.