Mange meninger om Fløyen-planen

Flere benker og skilt, ingen sykling i skiløypene, lyssetting av turveier, bedre avfallshåndtering og registrering av kulturminner. Mange mener noe om kommunens bruksplan for Fløyen-området.