Presser polititopper i dørvakt-disputten

Politiet i Bergen og Oslo presser Politidirektoratet i dørvaktsaken. Hvis direktoratet ikke snur, avvikler Oslopolitiet trolig hele ordningen med godkjenning av 1500 dørvakter.