- Ikke prioritert strekning

Riksvei 5 i Jølster er ikke blant de øverste på listen over veier som bør rassikres. Det sier distriktssjef Oddvin Ylvisåker i Statens vegvesen.