Krumspring om fryktet asfaltverk

Kampen mot et nytt asfaltverk på Askøy var kronet med seier, trodde naboene. Helt til fylkesmannen erklærte omkamp.