• PROTESTERTE: Reidun Lohne har frontet motstanden mot utslippene fra forbrenningsanlegget til Borge Garveri i Lonevåg.<p/> ARKIVFOTO: PÅL SIGVE AMUNDSEN

SFT sier nei til brenning av farlig avfall

Borge Garveri på Osterøy får ikke ta imot og forbrenne farlig avfall, har SFT bestemt. Naboer er lettet.