Kristin-start som planlagt

Livbåtproblemene vil ikke forsinke produksjonsstarten ved Kristin-plattformen utenfor Trøndelags-kysten.