Pennevenninner i femti år

«Til en flicka i femte klass, folkskolan i Bergen», sto det på brevet. Og det førte til et tett svensk-norsk pennevennskap som har vart et halvt århundre.