Sosialklient tauet inn

En krakilsk nordlending er arrestert etter at han slo seg vrang på sosialkontoret i Sandviken i dag.