Helse Førde slit med å få radiologar

Helse Førde slit med å fylle dei ledige stillingane innnan spesialhelsetenesta.