- Politiet trur eldspåsetjar går laus

Politiet trur ein eldspåsetjar går laus etter brannen på asylmottaket på Husnes natt til i går. Det byrja å brenne på to stader samstundes. Bebuarane er oppskaka.