Ulvik må arbeida vidare med Hauge-prosjekt

Ulvik har eit spesielt ansvar for å dokumentera forfattarskapen til Olav H. Hauge. Arbeidet har teke ulike former, som å få etablert eit Hauge-fond, eit venelag er kome i sving, og poesifestivalen er også i godt gjenge.