Matet eldre med rør

Et sykehjem i Bergen har matet eldre pasienter med rør ned i magen på tross av at de var i stand til å spise selv. Både fylkeslege Helga Arianson og byråd Helen Nordeide Fløisand vil undersøke saken nærmere.