Saddam har tørrlagt Paradis

Edens Hage er drenert og i ferd med å tørka heilt inn. Snart døyr Kunnskapens tre. Det ein gong så frodige sumplandet i Mesopotamia er ikkje meir. Saddam Hussein står bak ei av verdas største miljøøydeleggingar.