- 50-metersbasseng på skoletomten

Beboerne på Nymark er bønnhørt: Høgskolen er positiv til å bygge svømmeanlegg på nordre del av Kronstad-tomten.