Vil ta bompengar i 17,5 år Hardangerbrua

Hardangerbrua AS søkjer om løyve til å ta bompengar på brua i 17,5 år. Ein bil med to vaksne og to born må betala 120 kroner, rekna ut frå dagens ferjetakst.