• (1/2)
    NYTT GJERDE: Et moderne gjerde er satt opp på kanten mot Smålungeren.<p/>FOTO: HELGE SUNDE

Siste finpuss på byens nye festplass

Gjerdene er borte. Den nye Festplassen åpner seg. I en fei er de siste flotte detaljer kommet på plass. Plassen ryddes. I dag tennes fakler for lysfest.