Rektor trues av oppsigelse

Siri Christensen trues av oppsigelse etter at hun sa nei til å være rektor på to samlokaliserte skoler — Kaland og Samdal. Nå sloss klubben ved Kaland skole for å beholde den populære rektoren.