- Utenlandske sjøfolk skal ha norsk lønn

Molslinjen og andre utenlandske rederier som ønsker seg inn i norsk kystfart må forholde seg til norske lønns- og arbeidsvilkår.