Boligprosjektene i kø langs kaiene

Grunneierne langs sjøen i Sandviken ønsker å bygge leiligheter på tomter som bystyret mener skal være forbeholdt næringsaktivitet.