• <b>HISTORIE: </b>Bergenseren og historikeren Geir Berge - her ved Kystkultursenteret i Sandviken - fikk oppgaven å skrive Forbundet KYSTENs 25-årshistorikk, en bok om hva entusiasme og frivillighet kan føre til. FOTO: EIVIND H. NATVIG

Kystkulturens skatter

De fleste nordmenn bor innenfor én mil fra kysten, to tredjedeler av oss har vårt hjemsted i direkte kystnære områder. Norge er en sjøfartsnasjon - men kystkulturen har historisk sett ikke vært «fin» nok, ikke nok rotekte norsk.