Bergen Venstre vraker Sponheim

Bergen Venstre vedtok i går med 20 mot 16 stemmer å innstille Kjell Alvheim på førsteplass til neste års stortingsvalg. Dermed er Lars Sponheim et steg nærmere livet som fulltidsbonde etter neste års stortingsvalg.