Innbruddsforsøk på Askøy

Noen forsøkte i natt å bryte seg inn på Ravnanger senter på Askøy, uten å lykkes.