Ras stengjer Kjøsnesfjorden

Riksveg 5 er stengt i Kjøsnesfjorden i Jølster på grunn av stor rasfare.