Foreldrene nekter å betale mer for barna

Foreldrerådene i Husmødrenes Barnehager sa klart nei til 400 kroner i ekstra foreldrebetaling.