- Kontrollen er for dårleg

Presseforbundet meiner kontrollen med det som blir lagt ut på nett er for dårleg. Dei vil vurdere å endre Ver varsom-plakaten.