• KLIMAFEIRING: Miljøvernminister Knut Arild Hareide deltok under festgudstjenesten for Kyoto-avtalen i Nykirken i går kveld. Gudstjenesten var arrangert av Døves menighet. Hareide blir tolket av Guri Kalland Sværen.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN

Bergen er en foregangsby

Bergen er en foregangsby når det gjelder klimatiltak med sin offensive satsing på Bybanen og bruk av fjernvarme.