- Har ikke hørt om noen svertekampanje

Monica Mæland, som er leder i Høyres nominasjonskomité, benekter at rykter har ødelagt Silja Ekeland Bjørklys muligheter til å bli gjenvalgt til Stortinget.