Havet har forsynt seg grovt

Eg e' bitter på sjød'n, sier Svanhild Vardøy på Viksøy. Sjøen har tatt mange i slekten, også en av guttene hennes.

LOSHAUGEN: Her oppe på utsiktsplassen er det nasjonale minnesmerket over bortkomne losmenn plassert. Svanhild Vardøys bestefar omkom i området i 1899.<p/>FOTO: ØIVIND ASK

VIKSO: Svanhild Vardøy kjenner Vikso. Her har hun bodd hele livet. Om sommeren er det en idyllisk plass, vinteren kan være stri. Men det verste for henne er den farlige sjøen. Ved kaien utenfor det ytterste naustet druknet sønnen Jostein i 1963.<p/>FOTO: ØIVIND ASK

ØIVIND ASK

Viksøy-vågen er en idyllisk plass fine sommerdager, men den har gitt mange stor sorg. Vi vet at to smågutter har druknet nedenfor naustet, den første var Svanhilds bror Nils som mistet livet fem år gammel i 1933.

Svanhild, som nå er 74 år, har bodd på Vikso hele livet. Sammen med mann og barn i det hvite huset bare noen meter fra sjøen. I 1963 mistet hun gutten sin Jostein på halvannet år, dagen etter at lille Sissel ble døpt.

— Ungane mine fekk aldri gå utan redningsvest på seg. Mange gonger nekta dei, så eg måtte kjempa hardt. Likevel mista eg Jostein. Det var grusomt.

Svanhild er opptatt av slektens gang, og litt etter litt har hun klart å spore opplysninger om livet på Vikso før i tiden. Hun fant at havet har forsynt seg grovt, og det bringer samtalen vår over til bestefar Nils Kristoffersen Vigsøen, jekteskipper og losbåtmann.

Et farlig yrke

Hun vil vise oss minnesteinen over loser og losbåtmenn som har mistet livet på sjøen. Hennes egen «besten» var en av dem.

Minnesteinen ble avduket 29. august i år, i et forferdelig vær. Svanhild orket ikke ta turen opp på Loshaugen den dagen. Vår tur til utsiktsstedet blir derfor den første for henne på lang tid.

Ofte kapprodde losbåtene ut i fjorden for å komme først. På en slik tur på vinterstid rundt forrige århundreskifte veltet båten og begge om bord, losen og losbåtmannen, druknet. På land sto Svanhilds far Salamon og så at faren forsvant i havet. Etterpå måtte gutten overta i båten. Han var ikke så store karen, så «dei batt årane fast på arnmane på han, så han ikkje skulle møssa årane», sier Svanhild.

— Me ungane spurte mange gonger besto om kor besten var, men me fekk aldri noke svar annna enn at «bestefar deira han blei, han». Ingen ville snakka om det. Det var mykje som blei tidd i hjel om datte dar, forteller Svanhild.

Hun er ikke helt sikker på når forliset skjedde, men har hørt 1902/1903. Statsarkivar Yngve Nedrebø fant at drukningen skjedde 1. juledag 1899. Losen het Ivar Nilsen Møgster.

Unge menn

Besto, Ingeborg Helgesdatter, kom fra Asphaug, ut mot Telavåg. Hun og Nils fikk fem barn. Nils var akkurat ferdig med huset sitt da han omkom vel 30 år gammel.

— Ingeborg fekk ikkje noke grav å grine ved. Det var kanskje like godt, for ho kunne ikkje kome seg heilt til Kausland med fem ungar, dyr og fjøs å passe på, sier Svanhild.

Ingeborg fikk et strevsomt liv, men klarte seg med hjelp av ungene og brødrene til Nils, som stilte opp. Etter at hun ble enke, var hun med til byen. De rodde den lange veien frem og tilbake med to fiskekister på slep.

— Ho døydde i 1959, 94 år gammal og mett av dage. Ho var snill, mild, og hadde eit godt fang for oss ungar å krype opp i.

Ingeborg fikk aldri treffe svigerfaren sin, jekteskipper Kristoffer Salamonsen Vigsøen. Også han omkom på sjøen, 33 år gammel. Også bror til Nils, Ola Kristoffersen Vigsøen, druknet. Han var ute ved Tekslo og dro garn, da de to om bord fikk båten over seg. Kameraten reddet seg på kjølen, mens Ola forsvant i sjøen. Flere år seinere hektet levningene hans seg fast i en line. Det var umulig å få restene opp i båten, og de måtte bare «sleppe Ola nedpå igjen».

Tilbake til 1785

Sjøen er farlig fortsatt. 24. mars 2002 druknet en tysk fisketurist i området. Båten til de to eldre brødrene veltet, og de havnet i sjøen og drev innover mot losstasjonen. Dette oppdaget Nils Magne Vardøy, Svanhilds sønn, og fikk reddet den ene av dem.

Svanhild er glad og stolt over familien og hjemstedet ute ved havet, og har skrevet et flott dikt som viser følelsene hun har for øyriket.

Det er viktig for henne å bringe videre kunnskapen til de fire barna - om livet slik det var før, både i hennes barndoms- og ungdomstid, og tidligere slekters slit og gleder. Hvor lenge det har bodd folk på Vikso er hun ikke sikker på, men hun kan vise til Vikso-navnet tilbake til tippoldefar Salamon Mikkelsen Wixoen som ble født i 1785.

  1. ET SLIT: Ingeborg Helgesdatter kom fra Asphaug nær Telavåg. Hun ble født i 1865 og ble enke 34 år gammel I 1899. Hun klarte å fø opp alle fem barna. Ingeborg døde i 1959.

  2. FAR OG MOR TIL FEM: Nils Kristoffersen Vigsøen, jekteskipper og losbåtmann, ble født 22. mars 1869 på Viksøy. Han ble gift med Ingeborg og far til fem barn. Han og Ingeborg ble fotografert i Bergen.