Solgte aksjer ved hjelp av tvilsom signatur

Hjelpevergen solgte den eldre kvinnens aksjer på grunnlag av en signatur som trolig er kopiert fra et annet dokument.