Krev norsk løn til alle bygningsarbeidarar

Fagforeiningsleiar Roger Pilskog trur det er gode sjansar for å få lovfesta norsk tariffløn til alle bygningsarbeidarar, også arbeidsinnvandrarar frå dei nye EU-landa.