Trafikken siger sakte

Trafikken gikk uvanlig sakte mot sentrum i dag. Stengningen av Bjørns gate kan være noe av grunnen.