Folkehøyskolene raser mot Djupedal

Folkehøyskolene er i harnisk over at regjeringen kutter støtten med totalt 37 millioner kroner.