Hotell- og restaurantoppgjøret i havn

Partene i hotell- og restaurantoppgjøret kom til enighet om lønn, sosial dumping og AFP søndag kveld.