Fryktar nedlegging av lokalsjukehusa

Skal kravet om økonomisk balanse i sjukehusdrifta innfriast, vil mange sjukehus bli nedlagde, fryktar Folkebevegelsen for lokalsykehusene.