Helsebyråden krever rapport

Byråd for helse og omsorg Trude Drevland (H) reagerer sterkt på at ett år gamle Mariell måtte vente over to timer på hjelp.