Hydro vil utsette stengning i Årdal

Hydro og Årdal kommune vil fortsette å forurense fra de utdaterte smelteovnene i Årdal. - Stenger vi ovnene i dag mister 135 jobben, sier ordføreren i Årdal.