Skatteseier kan gi innskjerping

Johnny Petersen og Ann Helens Sundals seier over likningsmyndighetene i Bergen tingrett kan føre til at handikappede får avslag på krav om inntektsfradrag for feriereiser for handikappede.