Vil smalne Bellevue-bygg

Opprøret på Bellevue vil gi noe resultat. De nye leilighetsbyggene må smalnes, krever politikerne.